SEO

สร้างรายได้ เพิ่มยอดขาย ด้วยการตลาดออนไลน์ครบวงจร


SEO คืออะไร?

SEO ย่อมาจาก Search Engine Optimization คือ กระบวนการทำให้เว็บไซต์ไปปรากฎบนหน้าผลการค้นหา Google ผ่านคำที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการจะขายสินค้าออนไลน์ "กระเป๋าแฟชั่น" และต้องการให้เว็บไซต์ของคุณไปปรากฏบนหน้าแรก Google ผ่านการค้นหาคำว่า "กระเป๋าแฟชั่น" เพื่อได้มาซึ่งยอดขายและจำนวนผู้เข้าเว็บไซต์ที่เพิ่มขึ้น

SEO คือ 1 ทางเลือกสำคัญสำหรับธุรกิจที่มีเว็บไซต์และต้องการลูกค้าผ่านระบบออนไลน์ หากติดหน้าแรก Google จะทำให้ยอดขายของคุณเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ในปัจจุบันการทำ SEO ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นทำให้ SEO คือปัจจัยหลักของการทำการตลาดออนไลน์ผ่าน Google Search ในยุคที่ผู้ใช้งาน Google กว่าล้านล้านครั้งต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Google Search มีส่วนแบ่งในการช่วยทำการตลาดเมื่อเทียบกับการทำการตลาดแบบธรรมดาเป็นอย่างมาก และบางธุรกิจสามารถทำรายได้จากการติดหน้าแรก Google เป็นรายได้หลัก


คีย์เวิร์ด คืออะไร?

keyword seo

ก่อนอื่นทำความรู้จักกับคำว่าเหล่านี้กันก่อน “คีย์เวิร์ด” หรือ “keyword” ในที่นี้ คือ คำที่ใช้ค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์อย่างเช่น Google โดยใช้คีย์เวิร์ดพิมพ์ลงไปยังช่องกรอกข้อความ แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหาด้วย Google”

organic seo

หลังจากนั้นจะพบกับหน้าผลการค้นหา โดยส่วนที่เป็นข้อมูลในกรอบสีเหลี่ยมสีขาวด้านล่างเราเรียกว่าผลการค้นหา(SERPs) ที่มาจาก Organic (ที่เกิดจากการกระบวนการจัดอันดับโดย Google) หรือที่เกิดจากการปรับอันดับการค้นหาผ่านกระบวนการ SEO นั่นเอง


SERPs คืออะไร

SERPs ย่อมาจาก Search Engine Result Pages คือ หน้าแสดงผลการค้นหาหลังจากที่ทำคำสั่ง(query) คีย์เวิร์ดลงไปยังช่องค้นหาของ Google แล้วได้ผลลัพธ์ออกมาแสดงบนหน้าเว็บไซต์ประกอบไปด้วย ชื่อเว็บไซต์(หัวข้อสีน้ำเงิน) URL หรือ ลิงก์(สีเขียว) และบรรทัดถัดลงมาเป็น คำอธิบายเว็บไซต์(description) แต่ละหน้าของ SERPs จะแสดงผลลัพธ์ของการค้นหาอยู่ที่ 10 เว็บไซต์ หากผลการค้นหาที่เราต้องการค้นหาบน Google มีข้อมูลอยู่เยอะจะถูกแบ่งออกเป็นหลายๆหน้า


ติดหน้าแรก Google

อันดับ 1-10

ราคาเริ่มต้น 50,000 บาท / คีย์เวิร์ด

ขั้นตอนการทำงาน

  1. ส่งคีย์เวิร์ดและชื่อเว็บไซต์ที่ท่านต้องการรับบริการ SEO กับเราโดยระบุอย่างน้อย 5 คีย์เวิร์ด สูงสุดไม่เกิน 10 คีย์เวิร์ด
  2. เมื่อเราได้รับคีย์เวิร์ดแล้วจะวิเคราะห์ปริมาณการค้นหาของคีย์เวิร์ดเหล่านั้น ความยากง่าย และระยะเวลาบริการ รับทำ SEO เสนอกลับไปยังท่านไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ท่านได้ส่งข้อมูล
  3. เมื่อท่านยืนยันการใช้บริการกับเรา จะมีค่าบริการเป็นค่าแรกเข้าสำหรับค่าบริการปรับแต่งโครงสร้างแว็บไซต์ เนื้อหา และสร้าง content ส่งข้อมูลไปยังเว็บไซต์เครือข่ายที่ใช้สำหรับทำอันดับ
  4. ส่งข้อมูลสำหรับเข้าจัดการเว็บไซต์ของท่านให้กับเรา เช่น ข้อมูล hosting ข้อมูล FTP ข้อมูล username และ password สำหรับเข้าจัดการเว็บไซต์
  5. เข้าสู่กระบวนการทำ SEO เริ่มจากปรับแต่งโครงสร้างของเว็บไซต์และเนื้อหาให้ถูกหลักการทำ SEO มากที่สุด ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์
  6. เขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดที่ต้องการทำ SEO โดยผู้เชียวชาญทางด้านการเขียนบทความเฉพาะทาง
  7. ส่งบทความที่ได้จากข้อ 6 ไปยังเว็บไซต์เครือข่ายที่ใช้ช่วยทำอันดับ
  8. เราจะส่งรายงานอันดับ อัพเดทความเคลื่อนไหวให้ท่านทราบทุกๆ 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ท่านรับบริการ
  9. หลังจากติดอันดับหน้าแรก Google เราจะดูแลอันดับให้ไปเรื่อยๆตามที่ท่านต้องการ**

**เงื่อนไข: บริการรับทำ SEO ของเราเป็นบริการแบบเหมาๆทำ SEO หลายคีย์เวิร์ดในครั้งเดียว ลูกค้าจะต้องใช้บริการอย่างน้อย 5 คีย์เวิร์ดเป็นต้นไป

**เมื่อคีย์เวิร์ดแต่ละคีย์เวิร์ดติดอันดับ 11-20 (หน้า2) หากอันดับเฉลี่ยของแต่ละ keyword มีแนวโน้มดีขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนก่อน มีค่าบริการรายเดือน 9% ของแต่ละ keyword นั้นๆเช่นคีย์เวิร์ด “สร้างเว็บ” ค่าบริการต่อคีย์เวิร์ด 50,000 บาท อันดับดีขั้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า มีค่าบริการ 4,500 บาทในเดือนนั้น

หากภายใน 4-6 เดือนไม่ติดหน้าแรก เราจะคืนเงินให้ 70% ของคีย์เวิร์ดนั้น และหากติดอันดับหน้าแรก Google ภายใน 4-6 เดือน ท่านจะต้องจ่ายเงินส่วนต่างที่เหลือของค่าทำ SEO ในคีย์เวิร์ดนั้นๆเต็มจำนวน